Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності визначає правила використання персональної інформації, що передається користувачами при відвідуванні веб-сайту Time Investment Group – timegroup.com.ua. Персональна інформація збирається задля забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров'я.

1. Визначення термінів

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1 «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

1.2 "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) , Вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.3 «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.4 "Користувач сайту медичного центру (далі Користувач)" - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт медичного центру.

1.5 «Cookies» – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.6 «IP-адреса» – унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1 Використання Користувачем сайту Time Investment Group означає згоду з Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту діагностичного центру.

2.3 Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Time Investment Group.

2.4 Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, що надаються Користувачем діагностичного центру.